รอรถนาน ปล่อยรถน้อย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จุดปล่อยรถใต้ทางด่วน พระราม3หน้าLotus ปล่อยรถนานและช้ามาก ปล่อยแต่สาย 22 ที่ไม่ค่อยมีผดส.ขึ้น แต่สาย 77 180 102 ผดส.รอขึ้นเยอะมาก ไม่ปล่อยมาให้บริการ รอแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 30 นาที ปรับปรุงการจัดสรรรถด้วย

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)