รอรถนานมากกว่าจะมาสักคัน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้เพิ่มรอบการวิ่งรถในช่วงเช้าและเย็น​ ชั่วโมงเร่งด่วนที่คนต้องเดินทางไปทำงาน​ เนื่องจากในแต่ละวันต้องเสียเวลารอรถนานมากว่าจะมาสักคัน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขอเรียนให้คุณติดต่อแจ้งเรื่องพร้อมรายละเอียดข้อมูล ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว (ขอแสดงความเสียใจที่ต้องประสบกับเหตุการณ์นี้) จึงเรียนมาเพื่อทราบ