รอรถนาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 101 ช่วงเวลาเร่งด่วนก่อนหกโมงเช้ารอรถนาน อยากให้ท่านพิจารณาการปล่อยรถให้เร็วขึ้น ระยะทางการวิ่ง 101 ไม่ได้ไกลนัก