รบกวนสอบถามเกี่ยวกับเขตการเดินรถที่ 6 และเส้นทางเดินรถสายสาย 7ก / 79 / 101 / 509

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
เนื่องจากเห็นข้อมูลจากเพจ รถเมล์ไทยแฟนคลับ Rotmaethai.com ว่า เขตการเดินรถที่ 6จะมีการเปลี่ยนสถานที่และรถเมล์สาย 7ก / 79 / 101 / 509 จะมีการเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ ตามเนื้อหาด้านล่าง รบกวนสอบถามเจ้าหน้าที่ค่ะ ว่าเป็นเช่นนี้จริงหรือไม่ เนื่องจากมีผลกระทบอย่างมากกับคนที่อาศัยอยู่ในพุทธมณฑลสาย 2 ค่ะ "ประกาศจากเขตการเดินรถที่ 6 สาย 7ก / 79 / 101 / 509 มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินรถ เนื่องจากมีการย้ายอู่ จากอู่พุทธมณฑลสาย 2 ไปยังอู่บรมราชชนนี ซึ่งเป็นอู๋แห่งใหม่ ตั้งอยู่ริม ถ.บรมราชชนนี ติดกับ สน.คู่ขนานลอยฟ้า เริ่ม 1 เมษายน 2562 รายละเอียดเส้นทางเดินรถมีดังนี้ สาย 7ก พุทธมณพลสาย 2 - พาหุรัด อู่บรมราชชนนี - ถ.พุทธมณฑลสาย 2 - แยกทศกัณฐ์ - รพ.เกษมราษฎร์บางแค - เดอะมอลล์บางแค วิ่งตามเส้นทางปกติจนถึงพาหุรัด สาย 79 พุทธมณฑลสาย 2 - ราชประสงค์ อู่บรมราชชนนี - รพ.ธนบุรี2 - ต่างระดับฉิมพลี - สายใต้ใหม่ วิ่งตามเส้นทางปกติจนถึงราชประสงค์ สาย 101 วัดม่วง - วัดยายร่ม อู่บรมราชชนนี - รพ.ธนบุรี2 - ต่างระดับฉิมพลี - ถ.กาญจนาภิเษก - The Paseo Park Kanchanapisek - สมาคมชาวปักษ์ใต้ - เนติบัณฑิตยสภา - Thai Bar Association under the Royal Patronage /ตลาดน้ำคลองลัดมะยม - Ladmayom Floating Market - เดอะมอลล์ บางแค วิ่งตามเส้นทางปกติจนถึงวัดยายร่ม (ทับเส้นทางสาย 146 และสองแถวสาย 1476 ช่วงที่วิ่งบน ถ.กาญจนาภิเษก) สาย 509 บางแค - หมอชิต 2 อู่บรมราชชนนี - ถ.พุทธมณฑลสาย 2 - แยกทศกัณฐ์ - รพ.เกษมราษฎร์บางแค - เดอะมอลล์บางแค วิ่งตามเส้นทางปกติจนถึงหมอชิต 2 ในส่วนของเที่ยวกลับ สาย 7ก / 509 เมื่อรถมาจาก ถ.พุทธมณฑลสาย 2 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.บรมราชชนนี ขึ้นสะพานกลับรถ เข้า ถ.บรมราชชนนีตามเดิม แล้วเข้าอู่ สาย 101 เมื่อรถมาจากต่างระดับฉิมพลี ผ่าน รพ.ธนบุรี 2 ขึ้นสะพานกลับรถ เข้า ถ.บรมราชชนนีตามเดิม แล้วเข้าอู่ สาย 79 จะมีคำถามว่า รถจะวนเข้า ถ.พุทธมณฑลสาย 2 ตามเดิมหรือจะขึ้นสะพานกลับรถเข้าอู่เหมือนสาย 101 แต่ในความเห็นของผม ผมอยากให้สาย 79 เมื่อรถวิ่งมาจาก รพ.ธนบุรี 2 ให้เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แล้วไปกลับรถตรงอู่พุทธมณฑลสาย 2 แล้วเข้าเส้นทางเดิม พอถึงต่างระดับพุทธมณฑลสาย 2 ก็เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.บรมราชชนนี ขึ้นสะพานกลับรถ เข้า ถ.บรมราชชนนีตามเดิม แล้วเข้าอู่ ซึ่งช่วงที่เข้า ถ.พุทธมณฑลสาย 2 ก็รับ-ส่งผู้โดยสารตามปกติ แต่สำหรับใครที่จะนั่งสาย 79 จากพุทธมณฑลสาย 2 ไปราชประสงค์ ก็ให้มาต่อรถที่อู่บรมราชชนนี รอคันหลังต่อไป ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูลจาก ขสมก.เขตกสารเดินรถที่ 6" https://www.facebook.com/pg/RotMaeThai

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ