รบกวนตรวจสอบรถสาย34 เลขรถ140093 พฤติกรรมการขับรถของพนักงานและกระเป๋ารถเมย์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
พนักงานขับรถเร็วและไม่สนใจผู้บริการ ขับกระชากจนคนแทบล้มและพนักงานเก็บเงินก็แสดงกิริยาไม่เหมาะสมกับผู้บริการ ช่วยอบรมด้วย 1เรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสาร 2มารยาทของกระเป๋า โดยสารวันที่24ตุลาคม2557 เวลา23.27