รถ 141 ขาดระยะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทำไมรถสาย 141 ถึงชอบขาดระยะคะ แล้วบางทีเป็นรถเสริมมา 2 คันติด คือคำนวนจากอะไรคะว่าจะต้องเป็นรถเสริม ทั้งๆที่ ขากลับคนก็ไม่น่าจะเยอะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ