รถ 105 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ปรับอากาศสาย 105 หมายเลขข้างรถ 5-4418 ทะเบียนรถ 12-5625 ไม่จอดป้ายอาคารสินสาธร เวลา 8.50 น. ทั้งๆที่กดกริ่งก่อนถึงป้าย และในขณะอยู่ที่ป้ายก็ได้กดกริ่งย้ำอีกรอบ แต่คนขับรถไม่จอดให้ลง เมื่อบอกพนักงานเก็บค่าโดยสารก็ไม่สนใจ และคนขับรถยังด่าทอผู้โดยสารให้เกิดความอับอาย โดยไปจอดป้ายรถเมล์ถัดไป แถมจอดไม่ตรงป้าย ทำให้ต้องเสียเวลาเดินย้อนกลับมา รบกวนพิจารณาพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารรายนี้ด้วยครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ