รถ ปอ519เหม็นน้ำมันและร้อน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เจอรถสาย ปอ519 แอร์ไม่เย็นและเหม็นน้ำมันรถมาก ยิ่งช่วงท้ายรถเหม็นจนเกือบหายใจไม่ได้