รถ ปอ203 I4-9047 คันสีเหลืองจอดแช่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถปอ 203 ทะเบียน I4-9047 จอดแช่ป้ายตรงข้ามห้างพาต้า ทำให้ไม่สามารถขึ้นรถได้ มองรถที่มาไม่เห็น ทำให้พลาดรถซึ่งนาน ๆ มาที เสียเวลามาก เท่าที่อ่านมาจากคนที่รายงานทะเบียนนี้พบทั้งจอดแช่ ขับรถหวาดเสียว จนมีผู้ร้องเรียนหลายครั้ง (คุณลองไปย้อนอ่านสิ)​ ทาง ขสมก. ไม่มีแนวทางในการดำเนินการหรืออย่างไร ทั้งนี้จะทำเป็นหนังสือเพื่อ​ร้องเรียนโดยตรงไปยัง ขสมก. กระทรวงคมนาคม และสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป เนื่องจากเห็นว่ามีการร้อวเรียนหลายครั้ง แต่ ขสมก. ก็ไม่ได้ดำเนินการ

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย ปอ.203-21 ทะเบียน 14-9047 แล้ว ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิด มาชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.