รถ ปอ 84 และ รถร้อน 84 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 3/7/2020 เวลา 5.32 am รถปอ สาย 84 (ไม่ทราบเลขประจำรถ แต่คิดว่าทางองค์กรณ์สามรถ tag ได้ จาก gps ที่ติดกับรถ) เวลาดังกล่าว รถผ่านป้ายรถเมล์แยกสายสี่ ไม่ยอดจอดป้าย และต่อจากนั้น เวลา 5.33 am ณ บริเวณเดียวกัน รถร้อน 84 ก็ไม่จอดรับผู้โดยสาร ที่ป้ายเดียวกันเช่นกัน อนากขอให้ปรับปรุงโดยเร่งด่วน ประชาชนเดือดร้อน (ตอนแรกก็นึกว่ายืนคนเดียวคนขับไม่เห็น แต่นี่ยืนตั้งหลายคน โบกก็แล้ว ก็ไม่จอด) อยากให้ ขสมก พิจารณาด้วยว่าเหตุใดที่ รถไม่ยอมจอด หากเกิดจากป้ายรถเมล์นี่ไม่เหมาะสม ก็ขอให้ยกเลิกไป ประชาชนจะได้ไม่ต้องไปนืนรอ ด้วยความหวังลมๆแล้งๆ อย่าให้ค้องมีเหตุผลการไปสายเพิ่มเติมเป็น”รถเมล์ไม่จอดรับ” เลย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ