รถ ปอ 150 ทะเบียน12-6969

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถ ปอ 150 ทะเบียน12-6969 เวลา 9.26 น. จอดติดไฟแดงเลนเลี้ยวซ้ายแทนที่จะจอดเลนทางตรง ขวางทางเลนเลี้ยวซ้าย , ฝากถึงรถประจำทางที่ผ่านเส้นทางนี้มักชอบจอดเลนเลี้ยวซ้ายเพราะรอติดสั้นกว่า แสดงถึงความไม่รับผิดชอบต่อผู้ร่วมถนน ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และการขาดการดูแลของผู้รับผิดชอบที่ปล่อยให้มีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นทุกวัน ปฎิรูปสะทีนะเป็น 10 ๆ ปี ก็ยังเหมือนเดิม

เรียน ท่านผู้โดยสารที่เคารพ ขสมก.ได้รับทราบแล้ว กรณี ร้องเรียนรถเอกชนร่วบริการสายปอ.150 ทะเบียน 12-6969 จอดติดไฟแดงในลักษณะขวางทางรถที่จะเลี้ยวซ้ายนั้น ถือเป็นการไม่เคารพกฎจราจร ไม่มีน้ำใจต่อผู้ที่ใช้ถนนร่วมกัน ขสมก.จะประสานไปยังบริษัทรถสายปอ.150 ให้กำชับพนักงานขับรถทุกคน โดยเฉพาะรถคันที่ถูกร้องเรียน ให้มีใจจิตสำนึกมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน หากไม่เชื่อฟังยังกระทำการเช่นเดิมอีก ขสมก.จะพิจาณาลงโทษสถานหนักต่อไป