รถ ปอ ยูโรเบนซ์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ตามแหล่งอ้างอิงของข่าวที่ว่าจะมีรถใหม่มาลงเขตการเดินรถที่ 3 5 สาย จํานวน 150 คัน จะเหลือสายที่มีรถเบนซ์วิ่งอีก 2 สาย คือ 508 และ 536 อยากให้ทาง ขสมก พิจารณาเปลี่ยนรถให้ 2 สายนี้ เป็นรถฮีโน่ยูโรทุกคัน เพราะรถเบนซ์นั้นมีสภาพเก่า พังง่าย พังทุกวัน อย่างเช่น สาย 508 รถเบอร์ 3-66300 ตอนที่ผมนั่งกลับจากท่าปลายทางมาปากนํ้า รถมีกลิ่นเหม็นของนํ้ามัน ซึ่งส่งผลเสียต่อการหายใจ หวังว่าทาง ขสมก จะรับฟังความคิดเห็นของผู้โดยสารและพิจารณาเปลี่ยนรถให้นะครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขรถคันดังกล่าวและส่งเรื่องเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาการจัดสรรรถต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ