รถ ขสมก. สาย 71

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถ ขสมก. สาย 71 ได้โปรดเลิกให้บริการสาธารณะเถิดครับ -ปล่อยรถเกือบชั่วโมงล่ะคัน -ปล่อยรถออกมาคู่ติดๆกัน ก็มีให้เห็นบ่อยครั้ง (พนักงานกลัวไม่ได้คุ่ยกันเหรอ)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ