รถไม่ยอมจอดรับปู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เลข5-44182 สาย68 บางลำพู-สมุทรสาคร ขับเร็วมากและไม่ยอมจอดรับผู้โดยสารทั้งๆที่โบกแล้ว