รถไม่มี

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ทำไมเย็นวันจันทร์รถตู้356 ไม่มี นั่งรอเป็นชั่วโมงไม่มีสักคัน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)