รถไม่พร้อมแล้วนำมาวิ่ง สาย 516

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย516 เลขข้างรถ 7-3068 ขึ้นจากอู่บัวทองเคหะ ปนะมาณ 8.00 น รถมีอาการ ประตูเปิดไม่ได้ ต้องถ่ายรถบริเวณบางใหญ่ ควรตวจสภาพรถก่อนนำออกวิ่ง แบบนี้เสียเวลามาก ต้องรีบไปธุระ รับไปปรับปรุงด้วยครับ หมายเลขตั๋ว 647931

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ