รถไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ร้อนสาบ 3 เลขรถ 8-50044 วันเสาร์ที่29 /06/62 เวลา 9.45 น. บริเวณป้ายธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ โบกรถไม่ยอมจอดวิ่งออกขวา คนรอเยอะมาก ไม่ยอมจอดเเข้าป้าย ดำเนิรการตามจ้อบังคับของ ขสมก.ด้วย เรื่องนี้ได้แจ้งร้องไปทางขนส่งทางบกอีกทางด้วยแล้ว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ