รถโดยสารประจำทางไม่เว้นระยะห่างทางสังคม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 139 อยากจะได้ลูกค้าเยอะ ๆ ไม่มีติดสัญลักษณ์เว้นระยะห่างทางสังคม ผู้โดยสารขึ้นมามีตะโกนบอกนั่ง ๆ ไปเถอะ อ้าว!!!! สงสัยไม่ได้ดูข่าวที่ประกาศปาว ๆ ว่าต้องเว้นระยะห่างทางสังคม นั่งรถประจำทางของ ขสมก.เอง (ปอ.77) เค้ายังมีการเว้นระยะห่างทางสังคม แต่ 139 ไม่มี สายที่ไปราม 2 เกือบทุกคันไม่มีทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างทางสังคมเลย ขอบอก เพลียจิตมากกกกค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ