รถแอร์สาย 145

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คนปล่อยรถแอร์สาย 145 ทำไมปล่อยรถเสริมติดๆกันไม่เข้าใจเป็นแบบนี้บ่อยมาก รอรถอยู่ตรงข้ามพาราไดซ์ เวลาประมาณ 06:00 มา 1 คันรถเสริม เวลาประมาณ 06:13 มา 1 คัน รถเสริม เวลาประมาณ 06:20 มา 1 คันรถเสริมตามมาด้วยรถไปหมอชิต ถ้าเลย 07:00 นี่ก็เจอแต่รถเสริมต้องรอประมาณ 1 ชั่วโมงถึงจะได้ไป

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ