รถเห็นแต่ไม่ยอมจอดไปลิ่วเลย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขึันจากป้ายตรงข้ามซอยกิ่งเพชร รถ สาย 93 (11-9365, 2-80355) วันที่ 31 ตค 2566 ตอน 6:15 โดยประมาณ รถจอดหลังสาย 11 พอวิ่งมาจะขึ้นรถเดินพ้นสาย11 มาคนขับมองเห็นเราโบก แล้วขับออกไปเลยไม่จอดให้ ทั้งๆ ที่อยู่ตรงป้าย คนทั้งป้ายยังมองเลย วิ่งไปจะชนหน้ารถอยู่ละ จู่ๆ รถออกเฉย งงใจเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด จอดรับ-ส่งที่ป้ายหยุดรถโดยสารทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)