รถเสีย แต่ไม่ดำเนินการ support ผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ (19/5/19) เวลา 10.30 ได้ใช้บริการรถเมล์ยูโรปรับอากาศสีส้ม สาย 73ก โดยขึ้นจากป้ายอินทรารักษ์ จ่ายค่าโดยสารลงป้ายแฟชั่นไอร์แลนด์ 17บาท แต่เมื่อถึงป้ายปัฐวิกรณ์ รถเกิดเสียความร้อนรถขึ้น ทำให้ต้องเชิญผู้โดยสารลง แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำการสนใจผู้โดยสารต่อ ไม่มีการ Support โดยเรียกรถต่อ หรือขอคสามช่วยเหลือจากรถสายอื่นให้กับผู้โดยสาร โดยทางเราต้องเป็นคนหารถเอง เเละทำการเสียค่ารถใหม่อีกครั้ง จากการที่เคยประสบกับเหตุการรถเสียแบบนี้ ทางเจ้าหน้าที่ จะ support ไม่ได้ปล่อยให้แก้ปัญหาเองแบบนี้ รบกวนตรวจสอบและชี้แจงในเรื่องดังกล่าวด้วยค่ะ และคิดว่าเหมาะสมหรือไม่?? หรือผู้โดยสารต้องเสียค่ารถถึงสองครั้ง

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมา อบรมโดยรวมให้ใหม่แล้ว หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ