รถเสริม พระราม9 สายปอ.514

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากสอบถาม ขสมก. หรือ นายท่า สายปอ. 514 - กรณีรถเสริม แยกพระราม 9 นั้น ป้ายแรกที่ รถสายนี้จะรับผู้โดยสารคือป้ายไหนครับ บางคัน รับผู้โดยสารที่ สถานีห้างฟอร์จูน บางคันไม่จอด แต่จะไปพักรถที่ ห้างโลตัสฟอร์จูน แล้ว รับผู้โดยสายป้ายแรกคือ "ป้ายรถประจำทาง สถานฑูตจีน 3" (ก่อนถึง สถานทูตจีน) จากวันอาทิตย์ที่ 26 ม.ค. 2563 เวลา 15.52 น. ปอ.514 หมายเลขรถ 16-2304 2-70171 ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ ป้ายห้างฟอร์จูน เวลา 16.20 น. ปอ.514 หมายเลขรถ 16-2457 2-70168 ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ ป้ายห้างฟอร์จูน จึงอยากสอบถามครับขอความชัดเจน ว่า ปอ. 514 กรณีรถเสริม แยกพระราม9 ที่จะกลับไปทาง อู่มีนบุรี ป้ายแรกที่จะรับผู้โดยสารป้ายไหนครับ ด้วยความนับัถือ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ