รถเมออกตัวไวขณะผู้โดยสารยังไม่ก้าวขึ้นดี

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมสาย 516 (7-3049) (12-2546)วันที่ 4 ธ.ค 2566 ผู้โดยสารกำลังก้าวขึ้นรถแต่ยังก้าวไม่ถึงเพราะสูงอายุ รถเมออกตัวทำให้ผู้โดยสารล้ม บริเวณป้าย ตลาดรวมยาง

เรียน คณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอบรมตักเตือนมารยาทของพนักงาน ให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ต่อการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎจราจรอย่างเคร่งครัด บริการด้วยความสุภาพ ขับรถด้วยความระมัดระวัง จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางด้วยความเรียบร้อยก่อนนำรถออกจากป้าย โดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ หากได้รับการร้องเรียนในกรณีเช่นนี้อีก จะพิจารณาลงโทษสถานหนักต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)