รถเมสาย 79 ไม่จอดตามป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมสาย79 ไม่จอดรับ ผดส. ที่ป้ายรถเมตรงข้ามสายมน้ใหม่ ซ้ำยังขับเร็วมากๆ ทะเบียน 12-4702(6-5510) [79] ผมเช็คได้จากแอป via bus ช่วยอบรมด้วยครับ ไปทำงานสายก้เพราะแบบนี่

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ