รถเมสสาย 108 เวลา16.03 ขึ้นที่อนุเสาวรีย์ สอบถามราคาค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ปกติสาย 108 สีเหลือง แอร์ ไป จรัญราคาเท่าไหร่คะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้สอบถามค่าโดยสารมานั้นต้องขออภัยท่านผู้ร้อง ขอข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ