รถเมล สาย27

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากเห็น ส ายรถเมล์ 27 มีรถเมล์ขสมก.วิ่งเส้นเดียวกับ 27 บ้าง สาย27ตอนเช้าวิ่งกันเยอะคัน ช่วง3ทุ่มไม่ค่อยมีรถเลย บางวันรถหมด21.30น. บางวันหมดเร็ว บางวันหมดช้า ไม่มีเวลารถหมดตายตัว แล้วแต่เค้าจะวิ่ง อยากให้มีรถสายของรัฐบาลวิ่งผ่านทางนี้บ้าง มีโอกาสเหมือนเส้นอื่น ที่รถเมล์วิ่งเยอะ หลายสายผ่านบ้างมั่ยนะ