รถเมล์76 สีฟ้า 16-2313 5-70124

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา17.00น. ป้ายสะแกงาม รถเมล์วิ่งเลนส์สามลงมาจากสะพาน ไม่จอดป้ายสะแกงาม คนขับเป็นผู้หญิง

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ