รถเมล์504 เลือกที่นั่งให้ผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์504กระเป๋ารถเมล์ผู้หญิงอายุประมาณ40-50(รูปร่างอ้วน)เลือกที่นัางให้ผู้โดยสาร โดยไล่ผู้โดยสารให้ไปนั่งอีกที่นึงซึ่งผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้ แล้วใช่ถ้อยคำน้ำเสียงหยาบคายกับผู้โดยสาร โปรดตัดสินโทษกระเป๋ารถเมล์คนนี้ออกไป