รถเมล์ 95ก. ขาดช่วงมา 2 วันแล้ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ ร้องเรียน ไหนบอก รถมีออกช่วง 2 ทุ่ม นี่ไม่มีรถมา 2 วันติดละ ปากบอกจะแก้ๆ ไม่เห็นทำ ผจก.สายควรตกงานได้แล้ว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และแจ้งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไข การปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)