รถเมล์ 556 ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์ 556 ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสารที่ป้ายที่ตลิ่งชั่น รถทะเบียน 12-4701 / 7-55009 วันที่ 4 เมษา 67 เวลาช่วง8:00 ช่วงเช้า ถ้าไม่อยากรับผู้โดยสารก็ไม่ต้องขับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอบรมกำชับพนักงาน ให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎจราจรอย่างเคร่งครัด บริการด้วยความสุภาพ ขับรถด้วยความระมัดระวัง จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)