รถเมล์ 51

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากให้รถเมล์ 51 วิ่ง ท่าน้ำปากเกร็ด ถึง ท่าน้ำบางโพ

เรียน ท่านผู้โดยสาร รถเมล์สาย 51 เนื่องจากผู้ประกอบการได้ขอเส้นทางเดินรถ ศูนย์ราชการกรุงเทพฯ - บางโพ -สนามหลวง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ