รถเมล์ 35

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รอนานมากๆค่ะ เป็นชั่วโมงๆ รบกวนพิจารณาการเพิ่มรถและออกให้ถี่กว่านี้ด้วยค่ะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามทีท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 35 รอนานนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้สมควรแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ