รถเมล์ 207 ยกเลิกแล้วเหรอคะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันอาทิตย์​ช่วงทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งไม่มีรถปล่อยมาวิ่งเหรอคะ รอโครตนาน รถเมล์​สายอื่นมาบ่อยมากเลยค่ะ ควรปรับปรุงในการให้บริการ​อย่างสูงค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตารางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ