รถเมล์ 166 ขาเข้าเมืองทอง ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อเวลา 19.50 น. วันที่ 13 มิ.ย. 2561 รถเมล์สาย166 ไม่จอดรับผู้โดยสารป้ายตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ทั้งที่ครึ่งชั่วโมงมาแค่คันเดียว กรุณาปรับปรุงด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ. 166 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ