รถเมล์. สาย28 ฟ้าขาว.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ชอบปล่อยคนลงไปต่อคันถัดไป. แก้ไขสักทีเถอะ. ถ้าจะไม่วิ่งสุดสาย ก็ไม่น่าจะปล่อยออกมาจากคิวรถสายใต้.