รถเมล์ ปอ.517 ไม่เข้าป้ายรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ร้องเรียนเรื่องรถเมล์ปอ.517 (หมอชิต-ลาดกระบัง) ไม่เข้าป้ายรับผูโดยสารป้ายหน้า JJ Mall ทั้งที่ผู้โดยสารออกไปยืนรอและโบกเรียกก่อนที่รถจะถึงป้ายแล้ว คนขับน่าจะเป็นผู้หญิงมองเห็นไม่ชัด มองมาที่ผู้โดยสาร แต่ไม่ยอมชิดซ้ายเพื่อเข้าป้าย กลับวิ่งชิดขวามาตลอด หมายเลขรถสาย 517 คนนี้คือ 8-55167 ทะเบียน 12-5852 ถ้าทำงานบริการขับรถโดยสารแล้วไม่เข้าป้ายรับผู้โดยสายก็ไม่ต้องมาทำ ลาออกไปซะ ผูโดยสารรอรถอยู่ต้องนานกว่าจะมีรถมาแต่ละคัน พอมีรถมาแล้วเสือกไม่เข้าป้าย รบกวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยจัดการแก้ปัญหาด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางให้สนิททุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ และให้ผู้ใช้บริการขึ้น-ลงรถให้เรียบร้อยก่อนนำรถออกจากป้าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ ร้องเรียนแนะนำบริการได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด