รถเมล์ ครีมแดง 101 ขับเร็วมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 15 กพ 2561 6.48 ขา บางแค ไป ท่าพระ สาย 101 ขับรถเร็วมาก ถึงถนนที่มีเนินผู้โดยสารกระดก จนลอยหมด กระเป๋ารถเมลล์ เซชนผู้โดยสารหลายรอบมาก เพราะขับเร็ว เดี๋ยวเบรค เดี๋ยวเปลี่ยนเลน กระรุณาตรวจสอบแล้ว แก้ไขด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ