รถเมล์ไม่เข้าป้าย ขับเลนขวาสุด !!

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ ปอ. 84 เลขรถ 6-56062 (13-1581) ไม่เข้าจอดรับผู้โดยสารป้ายรถเมล์วัดศรีสำราญฯ อ้อมน้อย โดยจากการสังเกตรถออกตัวจะไฟแดง เเล้วขับชิดขวาเลย ซึ่งได้สังเกตเเล้วก็ยังมีที่ว่างให้ยืน ตามมาตรการ social distancing จึงอยากขอร้องเรียน สายนี้พบได้บ่อยครั้งเเล้ว รอรถอีกคันก็นานมากๆ ผดส.บางท่านก็ต้องการนั่งรถปรับอากาศ เรียนส่งเรื่องนี้ให้หัวหน้าจัดการการเดินรถทราบเรื่องด้วยครับ คุณให้บริการ ผมเสียค่าบริการ ขอคุณภาพด้วยครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ