รถเมล์ไม่จอดอะทำไม ถ้าไม่จอดป้ายนั้นควรแปะบอกนะคะเสียเวลารอ ขนาดเช็คจากแอพแเล้ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ป้ายไหนไม่จอดก็บอกนะคะ โบกไม่จอดแล้วอารมเสียรอรถก็นานโบกแล้วไม่จอดจะมีทำไมคะป้ายรถเมล์ ทะเบียน 125570 เลขหลังรถ 755075 ป้ายที่โบกไม่จอด ซอยสุโขทัย 9 เส้นทาง ลุมพินี-พระราม7

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ