รถเมล์ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
https://www.facebook.com/100002169580718/posts/2813087568773535/?d=n ที่แนบไปตามคลิปเลยครับ รถเมล์ไม่รับผู้โดยสาร คุณยายท่านรอสองคัน ไม่รับสักคัน มาตรฐานอยู่ตรงไหนครับองค์กรนี้ ถ้าทำแค่นี้แล้วเรียกว่ามาตรฐานแล้วแสดงว่ามาตรฐานต่ำมา จัดการกับคนขับด้วยนะครับ อย่าอ้างว่าไม่เห็น ไม่ได้ยิน ในคลิปคือตะโกนเสียงดังมาก ถ้าไม่ได้ยิน ควรให้หยุดปฏิบัติงานนะครับ เพราะเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ