รถเมล์ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 7 ไม่จอดป้ายรถไฟฟ้า bts บางหว้า วิ่งเลน3 การจราจร ณ เวลานั้นไม่ติด มีนายตรวจประจำอยู่ที่ป้าย1คน หมายเลขรถ 11-9806 6-50373 อ้างอิงจาก viabis application ช่วงเวลาทึ่รถขับผ่าน 19.50-19.55

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ