รถเมล์แต่ละสายแต่ละเที่ยวไม่ควรห่างกันเกินไป

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
นื่องจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ( 5/8/60 ) ผมได้รอรถเมล์สาย 503 ที่หน้ากองสลากเก่า ยืนคอยตั้งแต่ประมาณ 11.50 น. จนเวลาประมาณ 12.50 ก็ยังไม่มีรถสาย 503 ผ่านมาเลย จนต้องใช้บริการรถ Taxi และตอนประมาณ 14.00 น. ผมรอรถเมล์ 503 แถวพรบรมรูปทรงมา ประมาณ 30 นาที ก็ยังไม่มีรถผ่านมา จนต้องใช้ Taxi เหมือนเดิม ทาง ขสมก. นาจะมีการพัฒนา ให้รถแต่ละสายแต่ละเที่ยว ไม่ทิ้งเวลาห่างกันเกินไป การทีรถแต่ละเที่ยวห่างกันเป็นชั่วโมง มันไม่เหมาะสมกับเมืองหลวงของประเทศ และพอแต่ละเที่ยวห่างกันมาก มันทำให้ผู้โดยสารวางแผนเรื่องเวลาลำบาก และทำให้ไม่อยากใช้บริการ ขสมก. แล้ว ขสมก. ก็ มาบ่นขาดทุน โดยลืมปรับปรุงตัวเอง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ