รถเมล์เส้นราชพฤกษ์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ถนนสายราชพฤกษ์มีกี่สายเหรอครับ สาย 751 รถน้อย ออกห่างกัน 1 ชม. หมด 1 ทุ่ม อยากให้ขยายเวลาวิ่ง และเพิ่มเที่ยว เพราะตอนนี้คนมาอยู่แถวนี้เยอะขึ้น จะได้ใช้บริการและเป็นตัวเลือกในการเดินทาง หากจะเริ่มเก็บค่าโดยสารก็ควรเริ่มนำรถแอร์มาวิ่งได้แล้วครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ถนนราชพฤษ์มีรถสาย 751 ให้บริการสายเดียว และได้ส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการ และการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ