รถเมล์สาย67

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอเป็นหนึ่งเสียวเกี่ยวกับรถเมล์สาย 67 คะ อยากจะให้เพิ่มจำนวนรถ เที่ยวเดินรถ ให้มากขึ้นคะ รถน้อยมาก รอนานมาก รบกวนด้วยนะคะ