รถเมล์สาย60ไม่จอดป้ายรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ป้ายสี่แยกลำสาลี (ป้ายสุดท้ายก่อนข้ามแยกบางกะปิ) รถสาย60 รถแอร์ สีฟ้า ทะเบียน 16-2101 เวลาประมาณ13:10นาฬิกา ชะลอตรงก่อนถึงป้าย แต่ไม่เปิดประตู แล้วหักออกเลนนอกข้ามป้ายไม่จอดเลย แม้ว่าจะมีคนโบกรถแล้ว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ