รถเมล์สาย515 ขับแซงขึ้นเลนส์2แล้วไม่เข้าป้าย จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 06.02.64 ช่วงเวลา 12.10-12.14 น. มีรถเมล์สาย515 ผ่านมาตรงป้ายวงแหวนภานุ ฝั่งมุ่งหน้าไปนครปฐม ไม่จอดเข้าป้ายรับผู้โดยสาร และวิ่งเข้าเลนส์สอง จำนวนทั้ง2คันที่ผ่านมา ณ ช่วงเวลานั้น

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ