รถเมล์สาย36ก.รอเป็นชั่วโมงไม่มาสักที

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไปหากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง สถานที่ใช้บริการ บริเวณไหน รถมุ่งหน้าไปไหน (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)