รถเมล์สาย189 เลิกวิ่งแล้วยังครับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย189 เลิกวิ่งยังครับท่านผู้บริหารสายรถ เวลา21.00น ไม่เคยเห็นรถเมล์สาย นี้วิ่งเลย มันเป็นเหี้ยอะไรเหรอครับที่มึงบริหารการจัดการไม่ได้ ทำไมมึงโง่อย่างนี้ครับ ถึงบริหารจัดการไม่ได้ เรื่องขี้หีน่ะครับ ช่วยกรุณาจัดการให้ด้วยน่ะครับ มีคนเดือดร้อน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 189 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)