รถเมล์สาย170

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย170 ของวันที่1 พ.ย.61 ขาออกจากหมอชิตเวลา 7.00 วิ่งเลนในไม่รับผู้โดยสาร ป้ายหน้า กม.11