รถเมล์สาย149มาชั่วโมงละคันหรอคะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอเป็นชั่วโมงก็ยังไม่มาเลยค่ะ

เรียนท่านผู้ใช้บริการสาย 149 ก่อนอื่นต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย ที่ทำให้ท่านต้องคอยรถสาย 149 นาน จากที่ได้สอบถามไปยังผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการสาย 149 แล้ว แจ้งมาว่า รถสาย 149 มีอยู่ 36 คัน แต่บางคันต้องนำเข้าอู่เพื่อจอดซ่อมแซม อีกทั้งสภาพการจราจรของเรามีการจราจรที่ติดขัดอย่างมาก จึงอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทำให้ท่านต้องคอยรถนาน แต่ถึงอย่างไรก็ดีจะแจ้งให้บริษัทรถสาย 149 พยายามจัดการปล่อยรถให้ถี่ขึ้นกว่าเดิม เพื่อจะได้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อผู้โดยสารจะได้ไม่ต้องคอยรถนานจนเกินไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ